Spirulina – pomáhá s hubnutím

slide4

Studií,  které zkoumají  příznivý  vliv  spiruliny při jednotlivých zdravotních problémech, proběhla ve světě celá řada. Zde jsou výsledky některých z nich.


Spirulina a alergie

Díky vlivu na snížení produkce histaminu je spirulina nadějnou potravinou pro alergiky. Již v roce 1962 byla například v japonském odborném časopise Pediatric Clinics publikována studie dokazující, že zelené řasy v jídelníčku dětí přispívají ke zmírnění alergické reakce na mléko. V USA je spirulina využívána i ke zmírnění sezonních pylových alergií.


Spirulina a cukrovka

Příznivý vliv spiruliny byl zaznamenán především u diabetiků 2. Typu. Jednoduše vstřebatelné cukry pomáhají udržovat stálou hladinu krevní glukózy. Díky schopnosti snižovat chuť k jídlu navíc u těchto osob přispívá k omezení přejídání, a tedy i spotřeby inzulinu. Spirulina pomáhá i při redukci váhy, což má na zdravotní stav diabetiků rovněž velmi příznivý vliv.

V Japonsku například proběhly klinické testy, v nichž diabetičtí pacienti užívali denně vysoké dávky spiruliny. Během několika týdnů byl u nich zaznamenán pokles hladiny krevní glukózy a také výrazný úbytek váhy. Spolu s tím se zlepšil celkový zdravotní stav a vitalita.

Indičtí vědci zase podávali v rámci výzkumu z roku 2001 skupině 25 diabetiků 2. Typu po dva měsíce 2g spiruliny denně. U většiny zaznamenali významný pokles hladiny krevního cukru i cholesterolu.


Spirulina a chudokrevnost

Experimenty prokázaly, že spirulina je během třiceti dnů užívání schopná významně podpořit nárůst počtu červených krvinek, a tedy i schopnost krve přenášet kyslík. Důvodem je fakt, že obsahuje hojnost všech živin, které jsou pro krvetvorbu důležité: tedy železa, chlorofylu, bílkovin, vitaminů E, B12 a kyseliny listové.


Spirulina a imunita

Řada studií na zvířatech prokázala, že spirulina působí jako imunomodulátor, tedy látka zvyšující imunitu – potlačením produkce histaminu například dokázala u krys zmírnit projevy alergií, u koček stimulovala schopnost makrofágů ničit nepřátelské bakterie a u kuřat zase zvýšila schopnost imunitních buněk bojovat proti karcinogenům. Slibných výsledků bylo dosaženo i u lidských dobrovolníků; například již zmíněná studie odborníků z UC Davis School of Medicine, publikovaná v roce 2000 v časopise Journal of Medicinal Foods, prokázala, že 72 hodin po podání 480mg spiruliny vrůstá aktivita všech buněk, které spolu jako jeden tým pracují na obraně těla před viry, bakteriemi, karcinogeny a dalšími cizorodými látkami: tedy makrofágy, monocyty a leukocyty, včetně B-buněk a T-buněk. Spirulina zároveň pomáhá zlepšit stav prakticky všech orgánů, které se na imunitě podílejí: jater, kostní dřeně, mandlí, lymfatických uzlin, brzlíku a sleziny.


Spirulina a játra

Játra potřebují pro obnovu svých buněk dostatek kvalitních, snadno vstřebatelných bílkovin a koncentrovaných vitaminů. Důležitost těchto živin navíc stoupá, pokud je orgán přetížený, ať už infekcí či vysokou koncentrací toxinů v těle. Výzkumy naznačují, že právě užívání spiruliny může být pro játra velmi přínosné. V jedné japonské studii byla tato řasa například podávána dobrovolníkům, jejichž játra byla poničena chronickou žloutenkou či alkoholismem (všichni současně brali i běžné léky). Po dvou až šesti týdnech užívání bylo u většiny z nich zaznamenáno výrazné zlepšení stavu. Spirulina navíc díky detoxikačnímu působení podporuje vylučování toxinů, včetně těžkých kovů, jako jsou olovo, kadmium či rtuť, a tím přináší játrům výraznou úlevu.


Spirulina a obezita

Spirulina patří mezi nejúčinnější přírodní prostředky na podporu hubnutí. Významnou roli v tom hraje fakt, že je koncentrovaným zdrojem aminokyselin a sacharidů, které se rychle vstřebávají do krevního řečiště. Náš mozek, konkrétně jeho část jménem hypotalamus, totiž vysílá signály hladu právě v okamžiku, kdy je žaludek zcela prázdný – je prostě přesvědčený, že je tělo nasycené.

Druhý mechanismus, kterým spirulina pomáhá hubnout, nebyl doposud zcela uspokojivě objasněn. Americký lékař Richard Passwater je přesvědčený, že některé aminokyseliny obsažené ve spirulině, zvláště pak fenylalanin a tyrosin, přímo ovlivňují v mozku hladinu tzv. neurotransmiterů, tedy látek, které umožňují přenos nervových impulzů. Díky tomu může tato řasa ovlivňovat chemické procesy v mozku a s nimi i například náladu, vůli a chuť k jídlu.

Roli samozřejmě hraje i fakt, že spirulina obsahuje vyváženou kombinaci většiny živin, které organismus potřebuje ke svému fungování. Nedostatek některých nutrietů totiž často způsobuje „vlčí hlad“ a tím podporuje vznik obezity. Navíc, pokud tělo při dietě nestrádá nedostatkem živin, nemá tendenci najíždět na „úsporný režim“ (tedy zpomalovat metabolismus), což snižuje pravděpodobnost jo-jo efektu čili rychlého přibírání na váze po ukončení redukční kúry.

Díky souhře těchto faktorů spirulina významně ovlivňuje chuť k jídlu, zvláště pak na sladké, což je při hubnutí obzvláště důležité, a zkušenosti dietologů i jejich pacientů to potvrzují. Výzkum z roku 1986 například zjistil výrazný úbytek váhy u obézních pacientů po čtyřech týdnech konzumace této řasy. I když samozřejmě platí, že samotné užívání jakéhokoli přípravku nestačí. Pro úspěšnou redukci hmotnosti je vždy zapotřebí v první řadě upravit rovnováhu mezi energetickým příjmem a výdejem.


Spirulina a rakovina

Celá řada výzkumů z různých koutů světa dokazuje, že spirulina může hrát podstatnou roli v prevenci a léčbě nádorových onemocnění. Zde jsou výsledky některých z nich:

Ve studii z roku 2002 byla například spirulina podávána mužům mezi 40 a 65 lety. Po čtyřech týdnech byl u poloviny zaznamenán výrazný nárůst počtu imunitních buněk, které jsou zodpovědné za obranu proti zhoubným nádorům. Dva roky předtím zjistila kontrolní studie publikovaná v časopise Journal of Medicina Food, že 72 hodin po podání roztoku obsahujícího spirulinu vzrůstá hladina těchto imunitních buněk až třináctkrát!

Výzkumy indických vědců zase prokázaly, že zvířata krmená s přídavkem spiruliny lépe bojují s rakovinou. Dávka 500mg na kilogram váhy snížila u křečků trpících nádory ústní dutiny úmrtnost na polovinu ve srovnání s kontrolní skupinou. Studie zaměřená na rakovinu kůže zase zjistila, že poloviční dávka, tedy 250mg/kg, snížila úmrtnost na čtvrtinu.

Také leukoplakie, stav, z něhož se často vyvíjí rakovina ústní dutiny, reaguje na užívání spiruliny velmi dobře. Indičtí vědci zjistili, že tyto bělavé skvrny, které se často vyskytují u kuřáků a osob žvýkající tabák, mohou být kompletně potlačeny či zmírněny užíváním 1g spiruliny denně. Více než polovina sledovaných mužů byla navíc zcela bez příznaků leukoplakie i rok po skončení užívání spiruliny.

Výzkumy čínských vědců z let 1988 – 1991 zase prokázaly protirakovinné působení polysacharidů obsažených ve spirulině. Ty totiž podporují opravu DNA buněk poničených např. radiací a zároveň potlačují rozmnožování buněk některých typů nádorů.

Spirulina rovněž pomáhá zlepšit funkce imunitního systému po chemoterapii a radioterapii a celkově zlepšit toleranci léčby. Studie publikovaná v Medication and New Drugs již v roce 1966 například zjistila, že 2 až 3g spiruliny denně snižují u pacientů po radioterapii úbytek bílých krvinek. Zkoumaní dobrovolníci navíc uváděli i zmírnění nevolností a únavy, které léčbu rakoviny provázejí.


Spirulina a senilita

Úbytek mentální kapacity, který často postihuje osoby ve vyšším věku, je podle amerického lékaře Abrama Hoffera velmi často způsoben nedostatečným příjmem a vstřebáváním živin. Zde může spirulina významně pomoci. Obsahuje totiž aminokyseliny, které stimulují produkci mozkových katecholaminů, a inositol důležitý pro výživu nervových buněk. Díky tomu může u seniorů přispět ke zbystření a do jisté míry i obnově některých mozkových funkcí. U Alzheimerovy choroby zase hraje významnou roli otrava organismu hliníkem Detoxikační působení spiruliny tak může být účinnou součástí prevence.

Spirulina také díky svému antioxidačnímu působení chrání mozkové struktury před poničením. V roce 2002 byla v časopise Journal of Neuroscience publikována studie v níž vědci podávali skupině starých potkanů po dva týdny stravu obohacenou o spirulinu. Po této době byly jejich mozky ve stavu srovnatelném s mladými jedinci (tedy minimálně poničené volnými radikály), a navíc se u nich výrazně zlepšily některé mozkové funkce, zejména v oblasti motorického učení.


Spirulina a slinivka

Pankreatitida neboli zánět slinivky se projevuje otoky a bolestmi břicha, kolísáním hladiny krevního cukru, nesnášenlivostí některých jídel a zhoršeným vstřebáváním živin. Většinou je způsobena dietními chybami, zvláště nadměrnou konzumací sladkých a kyselých jídel či alkoholu. Vyvážený obsah živin, vliv na rovnovážnou sekreci trávicích enzymů a protizánětlivé působení spiruliny je příčinou, proč tato řasa může i zde přinést výraznou úlevu.


Spirulina a srdce

Přínose ke snížení hladiny cholesterolu, stejně jako dalších faktorů, který zvyšují pravděpodobnost nemocí srdce a cév, potvrdila řada studií. Za všechny uveďme jednu z těch novějších: Mexičtí vědci zkoumali v roce 2007 skupinu 36 mužů a žen různého věku, kteří po šest týdnů užívali 4,5g spiruliny denně. U většiny došlo k výraznému poklesu krevního tlaku i hladiny LDL cholesterolu, triglyceridů a glukózy v krvi.


Spirulina a virová onemocnění

Laboratorní studie prokázaly, že spirulina je schopná potlačit množení celé řady virů, jako jsou cytomegalovirus, herpes simplex virus a viry způsobující spalničky, chřipku a příušnice. V dubnu 1996 dokonce publikovali američtí vědci z Laboratory of Viral Pathogenesis, Dana-Farber Cancer Institute a Harvard Medical School studii naznačující, že spirulina může hrát pozitivní roli i při léčbě HIV pozitivních pacientů. Zjistili totiž, že extrakt spiruliny dokáže výrazně zpomalit replikaci (tj. rozmnožování) viru HIV-1, který AIDS způsobuje, a navíc zcela bez vedlejších příznaků.


Spirulina a vředy dvanáctníku

Test publikovaný v Japan Medical News v roce 1965 naznačil, že užívání spiruliny může výrazně zlepšit stav pacientů s dvanáctníkovými vředy. Devět dobrovolníků s touto diagnózou dostávalo denně 2g spiruliny. U sedmi z nich byl poté zaznamenán ústup choroby a také zbylí dva uváděli výrazné zmírnění příznaků.


Spirulina a zrak

Na Kazuo Yamazaki oční klinice v Tokiu zjistili, že 90% ze 480 pacientů trpících věkem podmíněným šedým zákalem dosáhlo výrazného zlepšení stavu po užívání kombinace běžných léků a spiruliny. Důvodem je pravděpodobně vysoká koncentrace pigmentů luteinu a zeaxantinu, které díky antioxidačnímu potenciálu chrání oční čočku před působením volných radikálů. Tyto karotenoidy hrají důležitou roli i v prevenci okulární degenerace, což je poškození sítnice, které často končí i slepotou.

 

* Citováno z knihy Zelené potraviny

Dallen Maria, Zelené potraviny, když jídlo je naším lékem, Praha 5, Ratio Bona, spol. s r.o., 2010, 113 s., ISBN 978-80-254-4590-7